ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
22
26
48
2
รวม อบ.
41
41
82
4
ป.1
26
18
44
2
ป.2
21
16
37
2
ป.3
24
15
39
2
ป.4
26
18
44
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
26
32
58
2
รวมประถม
149
122
271
12
ม.1
33
24
57
2
ม.2
23
14
37
2
ม.3
20
20
40
2
รวมมัธยมต้น
76
58
134
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
266
221
487
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...