ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
25
14
39
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
12
18
30
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
49
69
118
6
ม.1
12
5
17
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
106
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...