ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
2
7
9
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
45
32
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
47
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...