ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
17
29
1
อบ.3
18
16
34
1
รวม อบ.
30
33
63
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
10
20
30
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
21
6
27
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
73
65
138
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
35
21
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
119
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...