ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
27
43
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
51
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...