ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายมูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
14
24
38
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
54
37
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
61
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...