ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
47
58
105
6
ม.1
8
14
22
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
16
7
23
1
รวมมัธยมต้น
32
26
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
92
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...