ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
19
12
31
1
รวม อบ.
31
18
49
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
59
46
105
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
30
27
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
91
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...