ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำวัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
2
9
11
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
45
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...