ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
6
27
1
อบ.3
11
17
28
1
รวม อบ.
32
23
55
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
15
3
18
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
77
50
127
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
15
14
29
2
รวมมัธยมต้น
35
26
61
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
99
243
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...