ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
6
6
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
6
6
1
ป.1
1
1
2
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
14
21
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
27
41
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...