ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
20
11
31
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
60
64
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
75
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...