ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
75
52
127
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
39
40
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
111
248
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...