ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
14
32
2
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
7
12
19
1
ป.2
23
23
46
2
ป.3
15
15
30
2
ป.4
20
13
33
2
ป.5
23
16
39
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
106
93
199
9
ม.1
15
12
27
2
ม.2
27
19
46
2
ม.3
14
18
32
2
รวมมัธยมต้น
56
49
105
6
ม.4
5
8
13
1
ม.5
8
9
17
1
ม.6
2
1
3
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
18
33
3
รวมทั้งหมด
202
182
384
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...