ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกหมู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
16
5
21
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
37
32
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
37
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...