ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
24
23
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
32
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...