ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
13
16
29
2
ป.2
11
15
26
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
15
14
29
2
ป.5
17
10
27
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
75
72
147
8
ม.1
12
12
24
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
31
35
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
120
243
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...