ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
50
45
95
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
12
3
15
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
27
12
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
69
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...