ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
24
56
2
อบ.3
29
24
53
2
รวม อบ.
61
48
109
4
ป.1
24
26
50
3
ป.2
31
33
64
3
ป.3
26
33
59
3
ป.4
33
26
59
3
ป.5
25
35
60
3
ป.6
34
30
64
3
รวมประถม
173
183
356
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
231
465
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...