ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
29
24
53
2
ป.1
8
20
28
2
ป.2
17
15
32
2
ป.3
20
12
32
2
ป.4
14
9
23
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
89
81
170
9
ม.1
16
8
24
1
ม.2
15
8
23
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
45
28
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
133
296
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...