ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังฮาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
3
15
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
42
42
84
6
ม.1
5
2
7
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
4
13
17
1
รวมมัธยมต้น
23
21
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
74
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...