ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
52
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...