ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพังงู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
29
30
59
6
ม.1
2
7
9
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
7
11
18
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
48
96
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...