ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
33
30
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
42
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...