ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
2
11
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
21
29
50
2
รวม อบ.
39
39
78
4
ป.1
36
40
76
3
ป.2
29
35
64
3
ป.3
38
31
69
2
ป.4
27
35
62
2
ป.5
34
37
71
3
ป.6
33
25
58
2
รวมประถม
197
203
400
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
236
242
478
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...