ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
5
13
2
รวมประถม
43
49
92
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
61
113
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...