ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
16
23
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
70
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...