ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
22
30
52
2
ป.1
14
13
27
2
ป.2
14
13
27
2
ป.3
18
20
38
2
ป.4
15
10
25
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
14
17
31
1
รวมประถม
82
89
171
9
ม.1
12
16
28
1
ม.2
17
12
29
1
ม.3
20
19
39
1
รวมมัธยมต้น
49
47
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
166
319
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...