ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
4
14
18
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
28
37
65
6
ม.1
10
15
25
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
31
25
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
67
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...