ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนกลอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
25
43
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
19
11
30
2
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
59
50
109
7
ม.1
10
13
23
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
99
201
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...