ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
7
17
24
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
17
26
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
65
81
146
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
16
8
24
1
รวมมัธยมต้น
42
29
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
125
255
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...