ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
17
8
25
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
87
65
152
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
33
35
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
117
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...