ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
3
8
11
1
ม.3
12
4
16
1
รวมมัธยมต้น
19
17
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
68
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...