ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำป่าหัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
45
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...