ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
297
312
609
16
ม.2
329
337
666
16
ม.3
377
389
766
16
รวมมัธยมต้น
1,003
1,038
2,041
48
ม.4
384
456
840
21
ม.5
411
473
884
21
ม.6
415
525
940
21
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,210
1,454
2,664
63
รวมทั้งหมด
2,213
2,492
4,705
111
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...