ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
275
301
576
16
ม.2
377
393
770
16
ม.3
383
399
782
16
รวมมัธยมต้น
1,035
1,093
2,128
48
ม.4
361
442
803
21
ม.5
440
530
970
21
ม.6
410
489
899
21
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
1,211
1,461
2,672
63
รวมทั้งหมด
2,246
2,554
4,800
111
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...