ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
594
594
14
ม.2
0
474
474
12
ม.3
0
543
543
12
รวมมัธยมต้น
0
1,611
1,611
38
ม.4
0
670
670
16
ม.5
0
652
652
16
ม.6
0
634
634
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
1,956
1,956
48
รวมทั้งหมด
0
3,567
3,567
86
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...