ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
330
232
562
14
ม.2
313
232
545
14
ม.3
299
254
553
14
รวมมัธยมต้น
942
718
1,660
42
ม.4
217
204
421
10
ม.5
146
210
356
10
ม.6
155
211
366
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
518
625
1,143
30
รวมทั้งหมด
1,460
1,343
2,803
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...