ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก้างปลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
35
36
71
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
30
20
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
66
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...