ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโป่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
9
13
22
1
ป.2
17
7
24
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
70
53
123
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
79
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...