ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
1
4
5
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
16
10
26
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
12
6
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
20
49
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...