ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านติ้วน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
21
17
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
56
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...