ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
31
27
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
37
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...