ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดินดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
11
13
24
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
7
18
25
1
ป.6
8
17
25
1
รวมประถม
58
77
135
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
31
27
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
104
193
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...