ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดินดำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
9
5
14
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
6
18
24
1
รวมประถม
56
64
120
6
ม.1
8
13
21
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
28
32
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
96
180
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...