ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
16
4
20
1
ป.3
18
10
28
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
72
54
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
70
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...