ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
7
0
7
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
14
7
21
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
25
35
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
42
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...