ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
19
11
30
1
รวมประถม
61
50
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
63
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...