ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
42
46
88
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
18
20
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
78
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...