ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
3
0
3
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
9
4
13
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
3
2
5
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
3
2
5
1
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
6
18
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...