ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำคิว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
7
9
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
21
20
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
2
1
3
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
4
3
7
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
27
59
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...