ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
17
24
41
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
68
63
131
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
20
8
28
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
40
29
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
116
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...